ESPAI TREBALL, INSPIRACIÓ, MEMÒRIA

Rehabilitació de baixos per convertir-los en una nova oficina

En uns baixos formats per una antiga volta de maó es projecta un nou espai de treball. La voluntat del projecte és respectar al màxim l’espai arquitectònic original, i fer que la intervenció posi en valor aquest espai. Amb aquesta voluntat, es deixa neta tota la volta i tots els elements originals, com les portes, parets i fins i tot una escala al fons del local (resultant d’un antic amagatall), i es col.loca tot el mobiliari al centre del local. Es crea un petit vestíbul d’accés que permet conservar la porta original i aprofitar al màxim la llum natural del carrer. Es distribueixen els mobles de manera que es crea un important espai de treball més pròxim al carrer, i una sala de reunions tancada a la part del fons del local. La separació entre els diferents ambients és amb vidre transparent, de manera que mai es perd la proporció i configuració original del local. Els materials originals de l’espai es deixen en el seu color i la seva naturalesa, i els nous materials es realitzen tots amb color blanc, per diferenciar allò nou d’allò original.

Següent projecte