Taller

apassionats de l’arquitectura, treballant per un món millor

El nostre equip treballa amb una metodologia pròpia, que introdueix els quatre vectors de la sostenibilitat, des de l’inici de tot treball o reflexió.

Proposem realitzar treballs que tinguin l’oportunitat de ser referents en el camp de la sostenibilitat i ser exemples de bones pràctiques, en el present marc de compromís per la reducció de les emissions de CO2.

Treballem per aconseguir un ambient saludable, contemplant alts nivells de llum natural, emprant materials lliures de toxines, garantint la qualitat de l’aire i el confort tèrmic…

Finalment, considerem que el fet d’incorporar la sostenibilitat als treballs representa també una millora en la posterior gestió i convivència, tant a nivell d’ús (social), com a nivell econòmic (baixa despesa per cobrir les demandes d’instal·lacions)

MIREIA BESORA

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

MÀSTER PROFESSIONAL EN REHABILITACIÓ SOSTENIBLE

AVAULADOR ACREDITAT EA VERDE, "Evaluador Acreditado del Grado de Sostenibilidad de Edificios", emès pel GBCe (Green Buidiny Council espanya)