CAPSADARQ

De Mireia Besora Sans

Cal repensar els entorns edificats i les noves actuacions per fer-los més eficients, menys dependents i més resilients al canvi climàtic.

Nou espai de treball

Creadors d'espai per pensar, per parlar, per jugar, per cuinar, per llegir, per treballar, per dibuixar, per relacionar-se, per experimentar, per emocionar-se

Reflexionar i buscar constantment respostes per aprendre junts

Procés creatiu

Durant la creació d'un projecte, submergints en reflexions i pensaments, de manera paral·lela i simultània, realitzem estudis i teories de les relacions entre l'arquitectura i l'habitant arquitectònic

Descobrir el llenguatge de la ciutat potenciant la creativitat

CapsaInfant

Durant la creació d'un projecte, submergints en reflexions i pensaments, de manera paral·lela i simultània, realitzem estudis i teories de les relacions entre l'arquitectura i l'habitant arquitectònic

Taller d'espais generadors de noves maneres de viure

Taller

Durant la creació d'un projecte, submergints en reflexions i pensaments, de manera paral·lela i simultània, realitzem estudis i teories de les relacions entre l'arquitectura i l'habitant arquitectònic