CapsaInfant

a través del joc i l’experimentació, arribant fins on ens porti la imaginació i la creativitat

capsainfant és un projecte d’educació artística-tècnica dirigit als infants, on a través de tallers es desperta l’interès per l’entorn on viuen, es potencia la seva creativitat i es descobreix el llenguatge de la ciutat a partir l’estudi dels elements que la constitueixen i dels elements absents