CapsaInfant

A través del joc, el dibuix, la construcció de maquetes... s’arriba al despertar de la curiositat espacial i es potencia la creativitat dels infants

Capsainfant és un projecte d’educació artística-tècnica dirigit als infants, on a través de tallers es desperta l’interès per l’entorn on viuen, es potencia la seva creativitat i es descobreix el llenguatge de la ciutat a partir l’estudi dels elements que la constitueixen i dels elements absents.