procés creatiu

Realitzar un projecte com a recorregut de coneixença: amb l’usuari, amb les seves inquietuds, amb el lloc, amb l’entorn… i treballem sempre amb la sostenibilitat com a eix transversal des de l’inici de qualsevol estudi o projecte.

Procés de coneixença amb l’usuari, amb les seves inquietuds, amb el lloc i amb l’entorn. Amb la voluntat de desenvolupar un procés creatiu i inspirador en cada un dels nostres projectes.

REHABILITANT

Procés del projecte de rehabilitació d’un habitatge familiar. Conèixer l’usuari i conèixer junts el lloc. Anar a fer una cafè o compartir una copa de vi, per començar una coneixença que ens guiarà en tot el procés projectual. Saber la història del lloc i posar-la en valor. Detectar les necessitats i voluntats de l’usuari, i del lloc.Reflexionar sobre el què entenem per rehabilitar.

OBRA NOVA

Procés del projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat. Conèrixer l’usuari i conèixer junts el lloc. Anar a fer una cafè o compartir una copa de vi, per començar una coneixença que ens guiarà en tot el procés projectual. Saber la història del lloc i posar-la en valor. Detectar les necessitats i voluntats de l’usuari, i del lloc.Reflexionar sobre el què entenem per rehabilitar.

UN PATI ESCOLAR, UNA AULA MÉS

Procés de treball previ al projecte d’un pati escolar. Conèrixer l’usuari (en aquest cas els infants) i veure com es relacionen, interactuen amb el lloc. Conèixer junts el lloc. Conèixer les motivacions de l’usuari. Buscar què li poden oferir els elements arquitectònics. Fugir de jocs i formes reglades. Buscar que l’espai i els elements potenciin la creativitat, no tallin les ales a la imaginació, permetin jocs inimaginables pels adults.

AULES ESCOLARS, COM HAURIEN DE SER?

Treball de reflexió sobre les aules del futur. Com a adults comencem fent-nos preguntes clau que ens porten a una proposta coherent: com és l’alumnat que utilitzarà les aules del futur? Com han de ser aquestes aules perquè el nostre alumnat esdevingui competent? Ens basem en l’observació del comportament dels infants. Quan un infant arriba a un espai nou, que pot ser interessant per a ell, el primer que fa és posar-se a investigar sobre aquell espai: el motiva la curiositat per saber què hi ha, com és, què hi pot fer,... Les aules haurien de ser espais d’aprenentatge interessants pels infants. Espais atractius, agradables, on l’alumnat s’hi senti a gust i on s’hi propicïi la imaginació, la curiositat, l’experimentació, el debat, la reflexió, la conversa, la descoberta, etc. A la vegada, com el seu nom indica: “espais d’aprenentatge”, l’edifici d’ensenyament hauria d’ensenyar per si mateix, però, què pot ensenyar un edifici d’ensenyament?