ESPAI EDUCATIU, TREBALL, INSPIRACIÓ, POLIVAALENT

Rehabilitació i ampliació de terrat per convertir-lo en una sala polivalent.

En un antic terrat d’un edifici escolar, situat entre mig de tres edificis del conjunt edificatòri de l’escola, es projecta la rehabilitació d’aquest terrat per convertir-lo en una sala polivalent. Aquest terrat es troba amb el repte de lligar les tres edificacions que l’envolten, i aconseguir la màxima flexibilitat de l’espai, sense particions. Es treballa amb un element principal

Següent projecte