ESPAI HABITATGE, TREBALL, NATURA, VIDA

Rehabilitació energètica d’un habitatge unifamiliar aïllat.

La rehabilitació consisteix en 3 intervencions destacades: creació de volum de fusta, formació de nova coberta, aïllaments de l’edificació. Totes tres actuacions es realitzen amb fusta com a material principal. El projecte es defineix a partir d’un volum de fusta que travessa l’edificació, donant valor a l’obra original i donant valor a la intervenció, explicant i diferenciant l’obra original, de la rehabilitació. Aquest volum a la zona nord es materialitza en forma de cancell d’entrada, com un coixí tèrmic; i a la zona sud en forma de balcó, vidriera captadora de calor a l’hivern i aire fresc a l’estiu. El projecte també dota a l’edificació d’altes prestacions tèrmiques per a la reducció de la demanda energètica: realitzant nova la coberta amb aïllament tèrmic, realitzant un sistema d’aïllament amb fibra de fusta per l’exterior, i incorporant noves fusteries de fusta.

Següent projecte